Om Skelleris

Skelleris Plantage

Præsteskov 6

4293 Dianalund

Telefon: 20644746

Mail: skellerisplantage@gmail.com

Om Skelleris

Det vigtigste for os er, at lave grøntsager uden gift som smager fantastisk. Dyrevelfærden skal være i top, og dyrene skal havde så meget plads, at der stadig er græs i foldene, selvom de graver og spiser.


Gården er bygget i 1827, og er renoveret løbende. Huset er blevet større end det oprindeligt var.


Der er 4,7 ha jord til gården, og da vi overtog den i 2014, var der grantræer over en stor del af arealet. Det tog en del tid og kræfter at få fjernet træerne, så vi kunne få plads til dyr, og jord til at dyrke.


I dag har vi ca 2,5 ha på den ene side af vejen, og der har vi får og grise. Bag huset dyrker vi grøntsager, indhegninger til ænderne til jul og høns.

Vi dyrker grøntsager på ca ½ ha. Jorden er leret, og har brug for en del kærlighed og jordforbedring, for at vi kan dyrke optimalt på den.


Vi kommer begge fra Storkøbenhavn, og har ikke tidligere erfaring med landbrug. Grunden til at vi flyttede på landet, var ønsket om at få flere og bedre grøntsager end vi kunne finde, der hvor vi handlede ind. Samtidig er lammekød Anitas favoritspise, og derfor skulle der får til.


Jesper er uddannet væksthusgartner, og tager de store beslutninger omkring grøntsagerne. Anita har taget en del kurser gennem fåreforeningen, for at lære hvordan man passer de dejlige dyr. Så var det ellers bare at komme i gang, og lære tingene som tiden skrider frem.


Sidenhen har Anita være på Den økologiske Landbrugsskole på Kalø, på kurser for mindre grøntsagavlere til egen gårdbutik. Det var for at blive opdateret på de nye muligheder for grøngødning, efterafgrøder, vanding, undgå skadedyr og så videre.


Vi sørger for at holde os opdateret på alt det nye i grøntsagsproduktion og dyrehold ved at deltage i erfagrupper, kurser og møder i forskellige sammenhænge.